Informace o instituci Pražská konzervatoř

Šestiletou střední škola poskytující úplné střední a vyšší odborné vzdělání v oborech hudba, hudebně dramatické umění, zpěv.

Studium je zakončeno absolutoriem. Kromě odborných praktických a teoretických předmětů se ve škole vyučují i předměty všeobecně vzdělávací, ovšem se specifickým zaměřením k budoucí profesi studenta. Žáci mohou ukončit studium také maturitou, nejdříve však po čtvrtém ročníku.

 

Škola má rozsáhlé zahraniční styky zve přední pedagogy z Evropy i USA ke stážím, studenti i jejich komorní a orchestrální tělesa vyjíždějí do zahraničí ke koncertům nebo na soutěže.

 

Na škole vyučují přední čeští instrumentalisté, herci a zpěváci a řada vysokoškolských pedagogů, zejména z AMU. Stále vzrůstá počet studentů přicházejících ze zahraničí.

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

 

Pražská konzervatoř, Na Rejdišti 1, 110 00 Praha 1
telefon: 222 327 206, 222 321 833, fax: 222 326 406,

e-mail: conserv@prgcons.cz

Kde nás najdete?